درباره ما

شرکت کاریز؛ به‌عنوان شرکت دانش بنیان در زمینه کاربردی سازی فناوری دفترکل توزیع‌شده با هدف توسعه محصولات و راهکارهای نوین بر پایه فناوری‌ دفترکل توزیع‌شده (DLT) اقدام به ارائه خدمات می نماید.

فهرست